โครงการ อบต.โพนสูงเคลื่อนที่พบประชาชน ประจำปี 2563

0
377

อบต.โพนสูง จัดโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลโพนสูงเคลื่อนที่พบประชาชน ประจำปี พ.ศ. 2563

เพื่อให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลโพนสูง