โครงการปลูกต้นไม้ถวายแม่ของแผ่นดิน

0
622

โครงการปลูกต้นไม้ถวายแม่ของแผ่นดิน

วันที่ 8 สิงหาคม 2557  อบต.โพนสูง จัดโครงการปลูกต้นไม้ถวายแม่ของแผ่นดินในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 82 พรรษา และถวายสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 60 พรรษา

ได้รับเกียรติจาก นายคิง แสงราช สมาชิกสภา อบจ.เลย ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี มีผู้บริหาร นำโดยท่านนายกศิริ โสประดิษฐ และสมาชิกสภาฯ พนักงาน กำนันผู้ใหญ่บ้าน ผู้บริหารโรงเรียนในเขตพื้นที่ ตำบลโพนสูง กศน.ตำบลโพนสูง สภ.โคกงาม นักเรียน ตลอดจนประชาชนตำบลโพนสูง ร่วมกิจกรรมการปลูกต้นไม้ ณ บริเวณสวนสาธารณะหนองผำ หมู่ที่ 8 บ้านหางนา

เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ลดภาวะโลกร้อน ประชาชนมีสำนึก รักในธรรมชาติโดยได้รับการสนับสนุนกล้าไม้จาก โครงการพัฒนาป่าไม้ตามแนวพระราชดำริป่าภูหลวง (ต.วังยาว) สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 8 (ขอนแก่น) กรมอุทยาน

DSC03542 DSC03575 DSC03577 DSC03583 DSC03599 DSC03605 DSC03606