ติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบลโพนสูง
ตั้งอยู่เลขที่ 149  หมู่ที่ 8  ตำบลโพนสูง  อำเภอด่านซ้าย  จังหวัดเลย
โทร:042 -870094   Email : sung0508@hotmail.com